Mag. Tatjana Ottawa

Psihoterapeut u edukaciji pod supervizijom

Postupak

Prvi razgovor

Prvi razgovor ima za cilj da se upoznamo i da me uvedete u Vašu priču. Odnos između klijenta i psihoterapeuta je od ključnog značaja za uspeh terapije. Zbog toga je bitno da u prvom razgovoru ustanovimo da li možemo i želimo da sarađujemo. Osećaj za to, da li nam neko odgovara ili ne, uglavnom se prikaže već i nakon upoznavanja.

U okviru prvog razgovora proći ćemo i sva pitanja vezana za način saradnje.

Za informacije o ceni me slobodno kontaktirajte.

Ukoliko kapaciteti dozvoljavaju, nudim i posebnu tarifu za studente i ljude, kojima je terapija potrebna, ali iz finansijskih razloga nisu u mogućnosti da plate punu cenu. Molim Vas napomenite to u prvom kontaktu.

Pravilo otkazivanja dogovorene terapije

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete terapiji, molim Vas da me obavestite 48 sati pre dogovorenog termina. Termin koji je otkazan manje od 48h pred samu terapiju moram Vam naplatiti. Molim Vas za razumevanje!

Ukoliko procenite da ćete zakasniti na dogovorenu terapiju, molim da mi to javite. Nažalost ne mogu produžiti naš termin, jer nakon Vašeg termina uglavnom imam i sledećeg klijenta.

Proces terapije

Psihoterapija je proces, koji je vrlo individualan za svakog klijenta. Uglavnom se napredak primeti nakon nekoliko prvih terapija. Takođe, za vreme terapije, moguće su i faze u kojima nastupa nesigurnost, pa čak i osećaj stagniranja ili pak nazadovanja. Isto kao što su i inspirativni „eureka“ momenti, tako su i krizni momenti deo procesa, koji vode do poboljšanja i ličnog napretka. Preporučljivo je da svaki problem ili nesigurnost napomenete na terapiji, kako bismo zajedno to prošli i pretvorili u Vašu korist iz koje možete puno da naučite o sebi i prosperirate. Svrha psihoterapije je , između ostalog i ta da steknete nova, lekovita iskustva, u sigurnom i zaštićenom okviru, koja menjaju Vaš odnos prema životu i sebi. Kao čovek i psihoterapeut, vrlo sam otvorena i direktna sa svojim klijentima, tako da ćete u meni imati sagovornika, a ne samo slušaoca. Ta autentična prisutnost terapeuta je jedna od odlika egzistencijalnih analitičara.

Redovnost u psihoterapiji igra veliku ulogu u procesu i zbog toga je poželjno imati određeni ritam i nemati velike razmake između terapija. U najčešćem broju slučaja se terapija održava jednom nedeljno, ali je u zavisnosti od individualnog tempa to moguće i prorediti.

Završetak psihoterapije

Kada će se psihoterapija završiti je vrlo individualno. Broj potrebnih terapija zavisi od Vaše teme, Vašeg trenutnog psihičkog stanja itd. Idealno je da se terapija završi onda kada je postignut cilj, koji se na početku terapije postavljen. Po završetku psihoterapije često može da dođe i do krize, posebno ako ste već imali negativna iskustva sa rastancima. Zbog toga je bitno da ukoliko imate takva negativna iskustva, naglasite ih za vreme terapije. Takođe je bitno, pre nego što završimo našu saradnju, da vidimo zajedno koje teme su još otvorene, o kom eventualnom problemu još treba porazgovarati. Vrlo često se dešava da pri kraju psihoterapije dođe do tema, koje su prethodno potiskivane. U obradi tema pri kraju psihoterapije uglavnom klijentu i postaje jasno, koliko je već uspeo/la da prihvati i eventualno da promeni u svom životu. To daje čoveku samopouzdanje i hrabrost za dalji život i samostalan rad na sebi.

ADRESSE

Gonzagagasse 5/2/44
1010 Wien