Mag. Tatjana Ottawa

Psihoterapeut u edukaciji pod supervizijom

Psihoterapija

Psihoterapija pomaže čoveku da ublaži ili izleči duševnu bol, u životnim krizama, kod raznih poremećaja ponašanja, kao i u promeni odnosa i stava prema sebi i životu. Psihoterapija takođe podstiče lični razvoj i održavanje psihičkog zdravlja.
Psihoterapija ne nudi konačna rešenja. Na psihoterapiji klijent traži, uz pomoć psihoterapeuta, individualno rešenje, koje se tiče samo njega i njegovog života.

Psychotherapie 1010 Wien

Metoda

Moj pravac u psihoterapiji se zove egzistencijalna analiza i logoterapija. Začetnik ovog pravca je Viktor Frankl, između ostalog poznat i kao autor svetski poznatog dela „Zašto se niste ubili“, a njegov sledbenik Alfried Laengle je osnivač austrijskog društva za ovaj pravac, koji je upotpunio Franklov fokus na smisao (lat. Logo) života, osnovnim motivima za egzistenciju.

Psihoterapeut na obuci pod supervizijom

Ova oznaka znači da se nalazim u poslednjoj fazi obuke za psihoterapeuta, sa dozvolom za rad sa klijentima, uz podršku iskusnih kolega psihoterapeuta, supervizora.

Obaveza ćutanja

U okviru psihoterapeutskog rada propisana je stroga poverljivost svih dobijenih informacija, po članu 15 Zakona o psihoterapiji.

ADRESSE

Gonzagagasse 5/2/44
1010 Wien